Docetaksel

Naziv lijeka: Docetaksel

Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Podofilinski derivati i biljni alkaloidi

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
docetaksel 0,00 P S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A. Docetaksel Actavis konc. za otop. za inf., boč. 1×20 mg/ml 489,00 513,45
docetaksel 0,00 P S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A. Docetaksel Actavis konc. za otop. za inf., boč. 1×80 mg/4 ml 1.535,00 1.611,75
docetaksel 0,00 P S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A. Docetaksel Actavis konc. za otop. za inf., boč. 1×140 mg/7 ml 2.419,00 2.539,95
docetaksel 0,00 P Sindan-Pharma S.R.L. Docetaksel Belupo konc. i otap. za otop. za inf., boč.1×20 mg/0,5 ml 604,47 634,69
docetaksel 0,00 P Sindan-Pharma S.R.L. Docetaksel Belupo konc. i otap. za otop. za inf., boč. 1×80 mg/2 ml 2.107,58 2.212,96
docetaksel 0,00 P Pliva Hrvatska d.o.o. Docetaksel Pliva konc. i otap. za inf. otop., boč. stakl. 1×20 mg 746,27 783,58
docetaksel 0,00 P Pliva Hrvatska d.o.o. Docetaksel Pliva konc. i otap. za inf. otop., boč. stakl. 1×80 mg 2.601,97 2.732,07
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju