DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 265526558

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Gospić

Adresa: Ulica 118. Brigade Hrvatske Vojske 3
Broj i naziv pošte: 53000 Gospić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GOSPIĆ 3 Gospić
PERUŠIĆ 1 Gospić