DOM ZDRAVLJA VALPOVO

DOM ZDRAVLJA VALPOVO

Šifra ustanove / privatne prakse: 031203124

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4
Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BELIŠĆE 1 Osijek