Doreta

Naziv lijeka: Doreta

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj ovog ljeta!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Narkotički lijekovi

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Doreta tbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg) 4,90 5,15
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Doreta tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg) 9,80 10,29
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Doreta tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg) 14,70 15,44
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Doreta tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg) 22,50 23,63
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d. Doreta tbl. film obl. 30x(75 mg + 650 mg) 37,80 39,69
tramadol + paracetamol 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d. Doreta tbl. film obl. 50x(75 mg + 650 mg) 46,00 48,30
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju