Dr. Adriana Ježina Marina – ordinacija dentalne medicine

Dr. Adriana Ježina Marina – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 327225

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 438043804
Status: koncesija

Adresa: Split, Hrvojeva 10
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1219