Dr. Alena Klašterkova – pedijatrijska ordinacija

Dr. Alena Klašterkova – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0040789

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 900018127
Status: dom zdravlja

Adresa: Pula, Istarska Ulica 13
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1086