Dr. Alojzija Šulentić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Alojzija Šulentić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0089958

Naziv područnog ureda/područne službe: Bjelovar
Šifra ordinacije: 443344337
Status: koncesija

Adresa: Daruvar, Stjepana Radića 9
Broj i naziv pošte: 43500 Daruvar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1483