Dr. Ana Deković – ginekološka ordinacija

Dr. Ana Deković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0017625

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 485748576
Status: koncesija

Adresa: Split, Matoševa 2
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6915