Dr. Ana Jukić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ana Jukić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 327468

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 753775379
Status: koncesija

Adresa: Otok, Trg Dr. Franje Tuđmana 6
Broj i naziv pošte: 21238 Otok

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2092