Dr. Ana Krpina Pozaić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ana Krpina Pozaić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0197777

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900013729
Status: dom zdravlja

Adresa: Maksimir, Ulica Dragutina Hirca 1
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1286