Dr. Ana Perković – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ana Perković – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0166022

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900023988
Status: dom zdravlja

Adresa: Čepin, Ulica Grada Vukovara 6B
Broj i naziv pošte: 31431 Čepin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 401