Dr. Ana Tovornik-Matijašević – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ana Tovornik-Matijašević – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 350375

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 299929990
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Anina Ulica 2A
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2403