Dr. Anela Daraboš – pedijatrijska ordinacija

Dr. Anela Daraboš – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0142859

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 313231320
Status: koncesija

Adresa: Varaždin, Ulica Hrvatskih Branitelja 13
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1266