Dr. Ante Omazić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ante Omazić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0119083

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 295329530
Status: koncesija

Adresa: Kaštela, Ulica Kneza Trpimira 1
Broj i naziv pošte: 21212 Kaštel Sućurac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1411