Dr. Anton Zdilar – ginekološka ordinacija

Dr. Anton Zdilar – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0149110

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 200620061
Status: koncesija

Adresa: Novi Marof, Zagorska Ulica 21
Broj i naziv pošte: 42220 Novi Marof

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7083