Dr. Antonio Šimundić – medicina rada

Dr. Antonio Šimundić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: PRIMORSKO-GORANSK
Status: koncesija

Adresa: Riva 16/V
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: