Dr. Biljana Čalić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Biljana Čalić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0014605

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 093209320
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Zvonarska Ulica 57
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1255