Dr. Biserka Šantek Pajurin – ordinacija dentalne medicine

Dr. Biserka Šantek Pajurin – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 319813

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 619061901
Status: koncesija

Adresa: Podsused-Vrapče, Ulica Mahatme Gandhia 5
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1959