Dr. Blanka Dundov Žic – pedijatrijska ordinacija

Dr. Blanka Dundov Žic – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0020826

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 118311832
Status: koncesija

Adresa: Zadar, Veslačka Ulica 2
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1478