Dr. Bojan Plantak – ordinacija dentalne medicine

Dr. Bojan Plantak – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7747136

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 271227125
Status: koncesija

Adresa: Slatina, Bana Jelačića 6
Broj i naziv pošte: 33520 Slatina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2383