Dr. Bojana Petrov-Križanović – pedijatrijska ordinacija

Dr. Bojana Petrov-Križanović – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0070211

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 713971398
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Ulica Ljudevita Posavskog 2
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1053