Dr. Bojana Ričko Kovačić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Bojana Ričko Kovačić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0144673

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 257225722
Status: koncesija

Adresa: Ivanec, Varaždinska Ulica 4A
Broj i naziv pošte: 42240 Ivanec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1171