Dr. Boris Tešankić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Boris Tešankić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 348244

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 315931590
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Ulica Izidora Kršnjavoga 27
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1687