Dr. Božica Gašpar-Hoić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Božica Gašpar-Hoić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 306053

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 694769479
Status: koncesija

Adresa: Trnje, Kruge 44
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1537