Dr. Branislava Kušička – ordinacija dentalne medicine

Dr. Branislava Kušička – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 311111

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 192319230
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Nikole Tesle 5
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1986