Dr. Branka Obersnel – pedijatrijska ordinacija

Dr. Branka Obersnel – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0064548

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 460546058
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Cambierieva 7
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1694