Dr. Branka Pirija – pedijatrijska ordinacija

Dr. Branka Pirija – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0162167

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Sisak
Šifra ordinacije: 287528758
Status: koncesija

Adresa: Kutina, Ulica Antuna Gustava Matoša 42
Broj i naziv pošte: 44320 Kutina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1067