Dr. Brankica Krčmar – ordinacija dentalne medicine

Dr. Brankica Krčmar – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 310535

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 174217420
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Fiorella La Guardie 10/I
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2210