Dr. Branko Mandić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Branko Mandić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 312155

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 134513452
Status: koncesija

Adresa: Donji Miholjac, Zlatka Balokovića 1
Broj i naziv pošte: 31540 Donji Miholjac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2024