Dr. Bratislava Šutić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Bratislava Šutić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 320633

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 847884783
Status: koncesija

Adresa: Gradac, Gradac, Konopljike 4
Broj i naziv pošte: 21334 Zaostrog

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1606