Dr. Damir Memić – medicina rada

Dr. Damir Memić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: GRAD ZAGREB
Status: dom zdravlja

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: