Dr. Damir Vlaić – medicina rada

Dr. Damir Vlaić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: GRAD ZAGREB
Status: koncesija

Adresa: Ulica Grada Vukovara 284
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: