Dr. Danica Tomašković – ordinacija dentalne medicine

Dr. Danica Tomašković – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 321036

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina
Šifra ordinacije: 755175514
Status: koncesija

Adresa: Zlatar, Ulica Ivana Gorana Kovačića 1/I
Broj i naziv pošte: 49250 Zlatar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2332