Dr. Danijel Šeba – ginekološka ordinacija

Dr. Danijel Šeba – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0086371

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 066206626
Status: koncesija

Adresa: Maksimir, Ulica Lavoslava Švarca 20
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7692