Dr. Danijela Glavosek Kovačić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Danijela Glavosek Kovačić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 345849

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica
Šifra ordinacije: 264226429
Status: koncesija

Adresa: Legrad, Legrad, Trg Svetog Trojstva 13
Broj i naziv pošte: 48316 Đelekovec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2605