Dr. Danijela Kolarek Detić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Danijela Kolarek Detić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 339946

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900023287
Status: dom zdravlja

Adresa: Velika Gorica, Ulica Matice Hrvatske 5
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2351