Dr. Darja Krešić – ginekološka ordinacija

Dr. Darja Krešić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0159425

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 259525952
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Krešimirova 34/I
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 8936