Dr. Darko Vrtarić – ginekološka ordinacija

Dr. Darko Vrtarić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0098400

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 038803887
Status: koncesija

Adresa: Đakovo, Ljudevita Gaja 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4627