Dr. Deana Cecić-Sule – ordinacija opće medicine

Dr. Deana Cecić-Sule – ordinacija opće/obiteljske medicine
Šifra liječnika: 0138517

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900023147
Status: dom zdravlja

Adresa: Kaštela, Kaštel Stari, Put Štalija 13
Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić
Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1555

Dr. Deana Cecić-Sule – pokazatelji uspješnosti*

*prema indikatorima HZZO-a (KPI – uspješnost rada doktora, QI – kvaliteta rada doktora)

Stopa bolovanja <=2.5: Propisivanje lijekova na recept (po stopi 1,0 prema dobnoj strukturi): Upućivanje za specijalističku zdravstvenu zaštitu (≤ 0,021 po osig. osobi/mjesec): Upućivanje u primarni laboratorij - broj lab pretraga (≤ 850 mjes.): Vođenje panela kroničnih bolesti (prosječno 1 dnevno): Peer grupa: Preventivni programi (prosječno 1 dnevno): Skupna praksa (najmanje 2 tima): Savjetovalište: Savjetovalište (najmanje 10 x god.): eZdrasvstvo (najmanje 1 eNaručivanje mjesečno): Naručivanja pacijenta u zadani termin: Uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku: Telefonska konzultacija (najmanje 1 sat dnevno):


Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju