Dr. Denis Mladinić-Vulić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Denis Mladinić-Vulić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0061018

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 420842080
Status: koncesija

Adresa: Split, Doverska 2
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1669