Dr. Dijana Tomičić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Dijana Tomičić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 331201

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 260526053
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Drinska 8
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2353