Dr. Dimitrije Ilijević – ordinacija dentalne medicine

Dr. Dimitrije Ilijević – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 307521

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 691369135
Status: koncesija

Adresa: Lovran, 9. Rujna 3
Broj i naziv pošte: 51415 Lovran

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1686