Dr. Dragica Tojčić – ginekološka ordinacija

Dr. Dragica Tojčić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0128368

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 217421741
Status: koncesija

Adresa: Knin, Nelipićeva 1
Broj i naziv pošte: 22300 Knin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6443