Dr. Drago Kakaš – ordinacija dentalne medicine

Dr. Drago Kakaš – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 308846

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 186018606
Status: koncesija

Adresa: Đakovo, Kneza Domagoja 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2153