Dr. Dubravka Bošnjak – medicina rada

Dr. Dubravka Bošnjak – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: DUBROVAČKO-NERETV
Status: koncesija

Adresa: Vladimira Nazora 5
Broj i naziv pošte: 20350 Metković

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: