Dr. Dubravka Sokolić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Dubravka Sokolić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 318914

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 763276324
Status: koncesija

Adresa: Križ, Ulica Zdeneka Tomičeka BB
Broj i naziv pošte: 10314 Križ

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2500