Dr. Dubravko Jalšovec – ginekološka ordinacija

Dr. Dubravko Jalšovec – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0130354

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec
Šifra ordinacije: 217921795
Status: koncesija

Adresa: Čakovec, Ulica Koče Racina 36
Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6330