Dr. Đuro Ambrušić – medicina rada

Dr. Đuro Ambrušić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: VUKOVARSKO-SRIJEM
Status: koncesija

Adresa: Kralja Zvonimira 53
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: