Dr. Edita Marčan – ordinacija dentalne medicine

Dr. Edita Marčan – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 340553

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 209120916
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Adamićeva 24/II
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1381