Dr. Edmond Paljušaj – ginekološka ordinacija

Dr. Edmond Paljušaj – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0205800

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900014660
Status: dom zdravlja

Adresa: Opatija, Nova Cesta 97
Broj i naziv pošte: 51410 Opatija

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5687